NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC HÀ TĨNH

 
 • Thứ hai - Ngày 18 tháng 2 năm 2019

 • Thứ ba - Ngày 19 tháng 2 năm 2019

  - Sáng: Làm việc tại phòng tại Trụ sở Ngân hàng Nhà nước tỉnh Hà Tĩnh

  - Chi?u: Đi công tác tại Quảng Trị

 • Thứ tư - Ngày 20 tháng 2 năm 2019

 • Thứ năm - Ngày 21 tháng 2 năm 2019

 • Thứ sáu - Ngày 22 tháng 2 năm 2019

 • Thứ bảy - Ngày 23 tháng 2 năm 2019

 • Chủ nhật - Ngày 24 tháng 2 năm 2019

Lịch trong tuần
Thời gian
Nội dung công việc
Lãnh đạo tham dự
Địa điểm
Thứ Hai - Ngày 22 Tháng 4 Năm 2019
Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2019 và đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhất của Chủ tịch nước tặng cho Chi nhánh
Ngành Ngân hàng Hà Tĩnh tổ chức giải bóng đá Mini hướng tới kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10
Nhìn lại một năm hoạt động ngân hàng Hà Tĩnh
NGÀNH NGÂN HÀNG HÀ TĨNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM 2017 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2018
Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh động viên công tác quyết toán niên độ 2017 tại các Ngân hàng
Khối thi đua ngân hàng Hà Tĩnh tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017 và phát động phong trào thi đua năm 2018
Sơ đồ tổ chức bộ máy
Tiền Việt Nam và cách nhận biết
Tiền Việt Nam và cách nhận biết
Tiền Việt Nam và cách nhận biết
Tiền Việt Nam và cách nhận biết
Tiền Việt Nam và các nhận biết
Đại hội công đoàn cơ sở Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2017 - 2022
Đảng bộ Ngân hàng Nhà nước tỉnh Hà Tĩnh phát động phong trào thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh tiếp xúc cử tri chuyên đề trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV với ngành Ngân hàng Hà Tĩnh
Ngành ngân hàng Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2017
Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh đón nhận Huân chương Lao động hạng II và Triển khai nhiệm vụ Ngân hàng trên địa bàn năm 2013
KHỐI THI ĐUA NGÀNH NGÂN HÀNG HÀ TĨNH TỔNG KẾT CÔNG TÁC THI ĐUA NĂM 2012 VÀ KÝ GIAO ƯỚC THI ĐUA NĂM 2013
HÀ TĨNH TRIỂN KHAI NGHỊ ĐỊNH 24/2012/NĐ- CP CỦA CHÍNH PHỦ VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀNG
Các hoạt động của ngành Ngân hàng Hà Tĩnh hướng tới Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10/2012.