NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC HÀ TĨNH

 
 • Thứ hai - Ngày 1 tháng 1 năm 1900

 • Thứ ba - Ngày 1 tháng 1 năm 1900

 • Thứ tư - Ngày 8 tháng 1 năm 2018

  - 6h30-22h15: Tham gia phòng thủ diễn tập năm 2018 do UBND tỉnh tổ chức tại

 • Thứ năm - Ngày 8 tháng 2 năm 2018

  - 6h30/21: Tham gia phòng thủ diễn tập năm 2018 tại

 • Thứ sáu - Ngày 31 tháng 5 năm 2014

  - 08h30: UBND tỉnh làm việc với Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT tại Hội trường số 1 Tầng 4

  - 14h00: UBND tỉnh làm việc với Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT tại Phòng họp số 4 Tầng 4

  - 14h00: UBND tỉnh làm việc với Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT tại Phòng họp số 4 Tầng 4

  - 16h30: UBND tỉnh làm việc với Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT tại Hội trường số 1 Tầng 4

  - 16h30: UBND tỉnh làm việc với Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT tại Hội trường số 1 Tầng 4

  - 16h30: UBND tỉnh làm việc với Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT tại Hội trường số 1 Tầng 4

  - 16h30: UBND tỉnh làm việc với Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT tại Hội trường số 1 Tầng 4

 • Thứ bảy - Ngày 6 tháng 1 năm 2014

  - 08h30: UBND tỉnh làm việc với Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT tại Hội trường số 1 Tầng 4

  - 14h00: UBND tỉnh làm việc với Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT tại Phòng họp số 4 Tầng 4

  - 14h00: UBND tỉnh làm việc với Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT tại Phòng họp số 4 Tầng 4

  - 16h30: UBND tỉnh làm việc với Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT tại Hội trường số 1 Tầng 4

  - 16h30: UBND tỉnh làm việc với Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT tại Hội trường số 1 Tầng 4

  - 16h30: UBND tỉnh làm việc với Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT tại Hội trường số 1 Tầng 4

  - 16h30: UBND tỉnh làm việc với Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT tại Hội trường số 1 Tầng 4

 • Chủ nhật - Ngày 1 tháng 6 năm 2014

  - 08h30: UBND tỉnh làm việc với Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT tại Hội trường số 1 Tầng 4

  - 14h00: UBND tỉnh làm việc với Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT tại Phòng họp số 4 Tầng 4

  - 14h00: UBND tỉnh làm việc với Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT tại Phòng họp số 4 Tầng 4

  - 16h30: UBND tỉnh làm việc với Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT tại Hội trường số 1 Tầng 4

  - 16h30: UBND tỉnh làm việc với Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT tại Hội trường số 1 Tầng 4

  - 16h30: UBND tỉnh làm việc với Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT tại Hội trường số 1 Tầng 4

  - 16h30: UBND tỉnh làm việc với Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT tại Hội trường số 1 Tầng 4

Lịch trong tuần
Thời gian
Nội dung công việc
Lãnh đạo tham dự
Địa điểm
Thứ Ba - Ngày 21 Tháng 8 Năm 2018
Nhìn lại một năm hoạt động ngân hàng Hà Tĩnh
NGÀNH NGÂN HÀNG HÀ TĨNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM 2017 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2018
Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh động viên công tác quyết toán niên độ 2017 tại các Ngân hàng
Khối thi đua ngân hàng Hà Tĩnh tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017 và phát động phong trào thi đua năm 2018
Sơ đồ tổ chức bộ máy
Tiền Việt Nam và cách nhận biết
Tiền Việt Nam và cách nhận biết
Tiền Việt Nam và cách nhận biết
Tiền Việt Nam và cách nhận biết
Tiền Việt Nam và các nhận biết
Đại hội công đoàn cơ sở Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2017 - 2022
Đảng bộ Ngân hàng Nhà nước tỉnh Hà Tĩnh phát động phong trào thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh tiếp xúc cử tri chuyên đề trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV với ngành Ngân hàng Hà Tĩnh
Ngành ngân hàng Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2017
Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh đón nhận Huân chương Lao động hạng II và Triển khai nhiệm vụ Ngân hàng trên địa bàn năm 2013
KHỐI THI ĐUA NGÀNH NGÂN HÀNG HÀ TĨNH TỔNG KẾT CÔNG TÁC THI ĐUA NĂM 2012 VÀ KÝ GIAO ƯỚC THI ĐUA NĂM 2013
HÀ TĨNH TRIỂN KHAI NGHỊ ĐỊNH 24/2012/NĐ- CP CỦA CHÍNH PHỦ VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀNG
Các hoạt động của ngành Ngân hàng Hà Tĩnh hướng tới Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10/2012.
Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức lễ ký kết phối hợp và hỗ trợ đỡ đầu xã Cẩm Lạc (Huyện Cẩm Xuyên) xây dựng nông thôn mới.
Lễ chào cờ đầu tháng của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh