TIN TỨC
Hoạt động chuyên môn
Tin tức sự kiện
Số liệu báo cáo
Tổ chức Đảng
Hoạt động Đoàn thể
Hoạt động khác
LIÊN KẾT NHANH
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Hôm nay: 121 | Tất cả: 1,131,015
 
TIN TỨC | HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN Bản in
 
Ngành Ngân hàng Hà Tĩnh triển khai nhiệm vụ năm 2012
 
 

Sáng 05-01, Ngân hàng nhà nước (NHNN) chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Ngân hàng trên địa bàn năm 2011, triển khai nhiệm vụ năm 2012. Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Minh Kỳ dự và chỉ đạo Hội nghị.

Năm 2011 các ngân hàng trên địa bàn đã triển khai, thực hiện kịp thời và có kết quả các giải pháp về tiền tệ, tín dụng, thanh toán của Ngân hàng Trung ương nhằm thực hiện các chính sách vĩ mô của Nhà nước. Mặc dù lãi suất có nhiều biến động phức tạp, tính cạnh tranh giữa các Ngân hàng quyết liệt và nhìn chung lãi suất còn cao, nhưng mặt bằng lãi suất huy động tại địa bàn cũng biến động hòa nhập với mặt bằng lãi suất chung của cả nước, các tổ chức tín dụng đã tích cực đẩy mạnh huy động vốn đạt mức tăng trưởng nguồn vốn cao. Đến 31/12/2011, tổng nguồn vốn huy động và quản lý tại địa bàn đạt 13.711 tỷ đồng, tăng 25,3% so với đầu năm. Nguồn vốn huy động và quản lý năm 2011 đáp ứng được 92,38% dư nợ trên địa bàn.

Các Ngân hàng đã thực hiện tốt chủ trương về kiểm soát chặt chẽ hoạt động tín dụng, đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng ở mực hợp lý, phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của địa phương; trong cho vay đã thực hiện đúng định hướng chỉ đạo là tập trung vốn cho các lĩnh vực ưu tiên. Năm 2011, doanh số cho vay của các tổ chức tín dụng đạt 23.575 tỷ đồng, tăng 29,5% so với cùng kỳ, tổng dư nợ đạt 14.842 tỷ đồng, tăng 10,04% so với đầu năm. Thực hiện NQ 11, các TCTD đã tập trung vốn cho vay đối với lĩnh vực sản xuất kinh doanh, đặc biệt ưu tiên cho các đối tượng: cho vay nông nghiệp, nông thôn (dư nợ chiếm 58,58% tổng dư nợ, tăng 15,19%, cao hơn mức tăng dư nợ 10,04% chung; riêng cho vay theo NĐ 41 +27,47% so với đầu năm). Tỷ trong cho vay doanh nghiệp chiếm 39,68% tổng dư nợ, trong đó chủ yếu là các doanh nghiệp nhỏ và vừa, tăng 7,9% so với đầu năm; Dư nợ cho vay các HTX tăng 56,47% so với đầu năm; Dư nợ cho vay các xã điểm (48 xã) xây dựng nông thôn mới tăng 12,56%. Các NHTM đã tập trung thu hồi các món cho vay đối với lĩnh vực phi sản xuất theo đúng chỉ đạo của ngành, dư nợ cho vay lĩnh vực phi sản xuất chiếm khoảng 12,51% tổng dư nợ.

Song song với mở rộng quy mô hoạt động, các ngân hàng chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát nội bộ, tăng cường khả năng quản trị rủi ro để nâng cao chất lượng hoạt động. Thực hiện tốt việc điều hòa tiền mặt trên địa bàn, đảm bảo an toàn tuyệt đối kho quỹ; mở rộng và nâng cao chất lượng công tác thanh toán không dùng tiền mặt, đáp ứng tốt các giao dịch thanh toán trên địa bàn, các NHTM trên địa bàn phát hành trên 21 ngàn thẻ thanh toán các loại, lắp đặt, bổ sung nhiều máy ATM, POS đưa tổng số máy đến cuối năm 75 máy ATM, 29 máy POS. Từ ngày 20/12/2011 hệ thống máy POS trên địa bàn được kết nối liên thông; Công tác quản lý ngoại hối và kinh doanh ngoại tệ cũng được thực hiện đúng quy định.

Bên cạnh đó, mạng lưới ngân hàng tiếp tục được mở rộng, một số ngân hàng đã tích cực thành lập các phòng giap dịch, ATM ở các thị xã, huyện tao thuận lợi cho khách hàng tiếp cận dịch vụ ngân hàng. Năm 2011, có 2 chi nhánh NHTM cổ phần khai trương hoạt động đưa tổng số chi nhánh NHTM trên địa bàn lên 12 chi nhánh; thành lập mới 2 QTDND cơ sở đưa tổng số QTDND lên 17 QTD.

Năm 2012, các ngân hàng trên địa bàn Hà Tĩnh tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ của ngành tại địa bàn; đẩy mạnh hoạt động huy động vốn để đáp ứng nhu cầu cho vay. Kết hợp hài hòa giữa mục tiêu, nhiệm vụ kinh doanh của Ngân hàng với việc phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương, tích cực tham gia cho vay các chương trình, dự án kinh tế theo chính sách thu hút đầu tư của tỉnh…. Mục tiêu toàn ngành năm 2012 là phấn đấu tốc độ tăng trưởng nguồn vốn quản lý và huy động trên 25%, tốc độ tăng trưởng tín dụng 15-17%, nợ xấu dưới 3%.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Minh Kỳ đã phân tích những kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế trên các lĩnh vực hoạt động ngân hàng năm 2011. Phó Chủ tịch UBND yêu cầu các TCTD nghiêm túc thực hiện trần huy động vốn để từng bước giảm lãi suất cho vay, phấn đấu đưa lãi suất cho vay sản xuất xuống dưới 17%; vận dụng hiệu quả các cơ chế, chính sách để tập trung cho vay nông nghiệp nông thôn, doanh nghiệp trực tiếp sản xuất và xuất nhập khẩu. Bên cạnh đầu tư tín dụng, các ngân hàng cần tham gia hỗ trợ các địa phương trong xây dựng NTM, cùng với tỉnh thực hiện thành công chương trình mục tiêu quốc gia quan trọng này.

Tại Hội nghị, 02 tập thể, 01 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; và 02 tập thể, 7 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen về thành tích năm 2011.


Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Trần Minh Kỳ trao bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động ngân hàng năm 2011

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Thường trực Trần Minh Kỳ trao Bằng khen cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động ngân hàng tín dụng 


  Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Trần Minh Kỳ trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động ngân hàng năm 2011

 
Tin tức khác:
Nhìn lại một năm hoạt động ngân hàng Hà Tĩnh (8/2/2018)
NGÀNH NGÂN HÀNG HÀ TĨNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM 2017 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2018 (16/1/2018)
Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh động viên công tác quyết toán niên độ 2017 tại các Ngân hàng (4/1/2018)
Khối thi đua ngân hàng Hà Tĩnh tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017 và phát động phong trào thi đua năm 2018 (4/1/2018)
Lấy ý kiến góp ý Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng (09/10/2017)
Báo cáo tinh hình hoạt động ngân hàng quý 1/2017 (20/03/2017)
Báo cáo tình hình hoạt động ngân hàng 9 tháng đầu năm 2017 (18/09/2017)
Báo cáo tình hình phát triển kinh tế-xã hội năm 2017 và xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2018 của ngành Ngân hàng Hà Tĩnh (24/10/2017)
Báo cáo tình hình hoạt động ngân hàng Hà Tĩnh 6 tháng đầu năm 2017 (16/06/2017)
Thông báo về việc lựa chọn đơn vị tham gia tổ chức đấu giá xe ô tô (27/10/2017)
Thông báo tuyển dụng công chức loại C vào làm việc tại Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh (25/8/2017)
Đại hội công đoàn cơ sở Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2017 - 2022 (2/8/2017)
Đảng bộ Ngân hàng Nhà nước tỉnh Hà Tĩnh phát động phong trào thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (6/6/2017)
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh tiếp xúc cử tri chuyên đề trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV với ngành Ngân hàng Hà Tĩnh (22/5/2017)
Ngành ngân hàng Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2017 (13/1/2017)

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Hà Tĩnh
Địa chỉ: Số 13 - Trần Phú - TP Hà Tĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh
Điện thoại: 0393.855.657 - Fax: 0393.857.436
Email: info@nganhangnnhatinh.gov.vn - Website: nganhangnnhatinh.gov.vn
Thiết kế bởi TVC Media - Website: http://sarahitech.net