GIỚI THIỆU
Tổ chức bộ máy
Lịch sử phát triển
Đảng ủy
Chuyên môn
BCH Công đoàn
Đảng
Chức năng, nhiệm vụ
Công Đoàn
BCH Đoàn thanh niên
Ban lãnh đạo cơ quan
Đoàn Thanh niên
Cựu Chiến binh
Sơ đồ, cơ cấu tổ chức bộ máy
LIÊN KẾT NHANH
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Hôm nay: 97 | Tất cả: 1,130,991
 
GIỚI THIỆU | TỔ CHỨC BỘ MÁY Bản in
 
ĐẢNG ỦY NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC CHI NHÁNH TỈNH HÀ TĨNH NHIỆM 2015-2020
 
 

1. Đồng chí Nguyễn Huy Tiền - Bí thư Đảng bộ.

2. Đồng chí Lê Đức Tuấn - Phó Bí thư Đảng bộ.

3. Đồng chí Trần Hữu Cần - Uỷ viên.

4. Đồng chí Bùi Thị Huệ - Uỷ viên.

5. Đồng chí Lê Thị Thu Vân - Uỷ viên.

6. Đồng chí Phan Viễn Đông - Uỷ viên.

7. Đồng chí Vũ Thị Nhàn - Uỷ viên

 

 
Giới thiệu khác:
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC CHI NHÁNH TỈNH HÀ TĨNH (21/09/2017)
Sơ đồ tổ chức bộ máy (6/11/2017)
BAN LÃNH ĐẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC CHI NHÁNH TỈNH HÀ TĨNH (25/02/2017)
Lịch sử hình thành và phát triển Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh (31/12/2011)
BCH CÔNG ĐOÀN NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC CN TỈNH HÀ TĨNH NHIỆM KỲ 2017-2022 (30/05/2017)
BCH CHI ĐOÀN NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC CHI NHÁNH HÀ TĨNH NHIỆM KỲ 2016-2019 (31/12/2016)
ĐẢNG ỦY NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC CHI NHÁNH TỈNH HÀ TĨNH NHIỆM 2015-2020 (31/12/2015)

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Hà Tĩnh
Địa chỉ: Số 13 - Trần Phú - TP Hà Tĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh
Điện thoại: 0393.855.657 - Fax: 0393.857.436
Email: info@nganhangnnhatinh.gov.vn - Website: nganhangnnhatinh.gov.vn
Thiết kế bởi TVC Media - Website: http://sarahitech.net