DANH MỤC TIN TỨC
Văn bản của Chính phủ
Văn bản của NHNN.VN
Văn bản của tỉnh
Các văn bản có liên quan
LIÊN KẾT NHANH
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Hôm nay: 39 | Tất cả: 1,223,278
 
CÁC VĂN BẢN CÓ LIÊN QUAN (26 tin)
Chính sách nghị định 67
Chính sách hỗ trợ lãi suất
Chính sách Phát triển thủy sản
Ký hiệu Ban hành Trích yếu
123/2018/NQ-HĐND 12/12/2018 Một số chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn và cơ chế xây dựng nông thôn mới, đô thị tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2019-2020 Acrobat Reader
THÔNG BÁO 26/02/2019 THÔNG BÁO ĐỊA ĐIỂM ĐẶT ĐẠI LÝ ĐỔI NGOẠI TỆ Acrobat Reader
572/NHNN-HTI4 16/10/2018 Hướng dẫn một số nội dung về thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất cho khách hàng vay vốn tại các tổ chức tín dụng theo Quyết định số 2117/QĐ-UBND ngày 16/7/2018 của UBND tỉnh Hà Tĩnh Acrobat Reader
39/2016/TT-NHNN 30/12/2016 Thông tư quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng Acrobat Reader
759/NHNN-HTI4 10/10/2017 V/v dừng thực hiện cho vay hỗ trợ lãi suất theo Quyết định 1822/QĐ-UBND của UBND tỉnh Acrobat Reader
642/QĐ-NHNN-HTI1 08/09/2017 Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo cơ cấu lại các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu tại địa bàn tỉnh Hà Tĩnh Acrobat Reader
455/NHNN-HTI4 10/05/2017 Hướng dẫn một số nội dung về hỗ trợ lãi suất cho các khách hàng vay vốn tại các Tổ chức tín dụng theo Nghị quyết 32/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành quy định một số chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới và chỉnh trang đô thị Hà Tĩnh năm 2017-2018 Acrobat Reader
675/NHNN-HTI4 21/9/2017 V/v thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho khách hàng bị thiệt hại do cơn bão số 10 Acrobat Reader
783/NHNN-HTI4 18/10/2017 Về việc hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do bão số 10 và bão lũ tháng 10/2017 gây ra Acrobat Reader
275/NHNN-HTI4 10/4/2017 Về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 12/QĐ-TTg ngày 06/01/2017 của Thủ tướng Chinh phủ Acrobat Reader
164/NHNN-HTI4 24/02/2016 Hướng dẫn một số nội dung về hỗ trợ lãi suất cho khách hàng vay vốn tại Qũy đầu tư Phát triển tỉnh theo Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 01/02/2016 của UBND tỉnh Hà Tĩnh. Acrobat Reader
03/2016/QĐ-UBND Quyết định ban hành quy định về việc hỗ trợ lãi suất cho các khách hàng vay vốn tại Qũy Đầu tư Phát triển tỉnh để đầu tư các lĩnh vực kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển theo Nghị quyết của HĐND tỉnh. Acrobat Reader
34/2015/TT-NHNN 31/12/2015 Thông tư số 34/2015/TT-NHNN ngày 31/12/2015 Hướng dẫn hoạt động cung ứng dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tê. Acrobat Reader
03/2016/TT-NHNN 26/02/2016 Thông tư số 03/2016/TT-NHNN ngày 26/02/2016 Hướng dẫn một số nội dung về quản lý ngoại hối đối với việc vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp. Acrobat Reader
158/2015/TTLT-BTC-BTP 12/10/2015 Thông tư liên tịch quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký, chứng thực hợp đồng, giao dịch Acrobat Reader
13/2014/TT-NHNN 18/4/2014 Thông tư hướng dẫn việc cho vay theo Quyết định 68/2013/QĐ-TTg ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp Acrobat Reader
68/2013/QĐ-TTg 14/11/2013 Quyết định về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp Acrobat Reader
96/2014/NĐ-CP 17/10/2014 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng Acrobat Reader
22/CT-UBND 05/11/2012 Về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 03/04/2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng Acrobat Reader
24/2012/NĐ-CP 03/04/2012 Về quản lý hoạt động kinh doanh vàng Acrobat Reader
16/2012/TT-NHNN 25/05/2012 Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 04 năm 2012 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng Acrobat Reader
22/2013/TT-BKHCN 26/09/2013 Quy định về quản lý đo lường trong kinh doanh vàng và quản lý chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ lưu thông trên thị trường Acrobat Reader
78/ĐĐBQH 13/03 Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII Word
777/2012/QĐ-UBND 16/3 Phê duyệt danh mục các dự án ưu tiên kêu gọi đầu tư vào Hà Tĩnh năm 2012 và những năm tiếp theo Word
07/2012/QĐ-UBND 21/3 Quyết định ban hành quy định một số chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Word
10051/NHNN-THNH 14/9/2007 Công văn 10051/NHNN-THNH ngày 14/09/2007 về việc Thông báo mã ngân hàng số 01 Acrobat Reader

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Hà Tĩnh
Địa chỉ: Số 13 - Trần Phú - TP Hà Tĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh
Điện thoại: 0393.855.657 - Fax: 0393.857.436
Email: info@nganhangnnhatinh.gov.vn - Website: nganhangnnhatinh.gov.vn
Thiết kế bởi TVC Media - Website: http://sarahitech.net