THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Thủ tục hành chính NHNN.VN
Thủ tục hành chính Chi nhánh Hà Tĩnh
LIÊN KẾT NHANH
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Hôm nay: 150 | Tất cả: 1,125,944
 
 
Hoạt động ngoại hối
Lĩnh vực thanh tra giám sát Ngân hàng
Hoạt động thanh toán
Lĩnh vực kinh doanh vàng
Lĩnh vực nông nghiệp nông thôn
Thi đua khen thưởng
Lĩnh vực Tiền tệ - Kho quỹ
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC KINH DOANH VÀNG (7 văn bản)
STT
Mã thủ tục
Tên thủ tục hành chính
1 B-NHA-258177-TT Thủ tục cấp Giấy phép mang vàng khi xuất cảnh định cư ở nước ngoài
2 B-NHA-2033577-TT Thủ tục đề nghị điều chỉnh Giấy phép tạm nhập vàng nguyên liệu để tái sản xuất sản phẩm đối với doanh nghiệp có hợp đồng gia công vàng trang sức, mỹ nghệ với nước ngoài
3 B-NHA-205493-TT Thủ tục cấp Giấy phép tạm nhập vàng nguyên liệu để tái sản xuất sản phẩm đối với doanh nghiệp có hợp đồng gia công vàng trang sức, mỹ nghệ với nước ngoài
4 B-NHA-205496-TT Thủ tục đề nghị Cấp giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu đối với doanh nghiệp hoạt động sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ
5 B-NHA-205377-TT Thủ tục tự nguyện chấm dứt hoạt động sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ
6 B-NHA-266577-TT Thủ tục đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện Thủ tục sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ
7 B-NHA-205490-TT Thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ
 

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Hà Tĩnh
Địa chỉ: Số 13 - Trần Phú - TP Hà Tĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh
Điện thoại: 0393.855.657 - Fax: 0393.857.436
Email: info@nganhangnnhatinh.gov.vn - Website: nganhangnnhatinh.gov.vn
Thiết kế bởi TVC Media - Website: http://sarahitech.net