THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Thủ tục hành chính NHNN.VN
Thủ tục hành chính Chi nhánh Hà Tĩnh
LIÊN KẾT NHANH
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Hôm nay: 119 | Tất cả: 1,125,913
 
 
Hoạt động ngoại hối
Lĩnh vực thanh tra giám sát Ngân hàng
Hoạt động thanh toán
Lĩnh vực kinh doanh vàng
Lĩnh vực nông nghiệp nông thôn
Thi đua khen thưởng
Lĩnh vực Tiền tệ - Kho quỹ
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN (5 văn bản)
STT
Mã thủ tục
Tên thủ tục hành chính
1 NHNN-CN.KT.03 Thủ tục Điều chỉnh thông tin ngân hàng khi Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở có sự thay đổi
2 NHNN-CN.KT.02 Thủ tục Huỷ bỏ mã ngân hàng của Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở
3 NHNN-CN.KT.01 Thủ tục cấp mã ngân hàng cho Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở
4 B-NHA-183782-TT Thủ tục tham gia thanh toán bù trừ điện tử liên ngân hàng
5 B-NHA-265804-TT Thủ tục mở tài khoản thanh toán tại Ngân hàng Nhà nước
 

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Hà Tĩnh
Địa chỉ: Số 13 - Trần Phú - TP Hà Tĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh
Điện thoại: 0393.855.657 - Fax: 0393.857.436
Email: info@nganhangnnhatinh.gov.vn - Website: nganhangnnhatinh.gov.vn
Thiết kế bởi TVC Media - Website: http://sarahitech.net