THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Thủ tục hành chính NHNN.VN
Thủ tục hành chính Chi nhánh Hà Tĩnh
LIÊN KẾT NHANH
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Hôm nay: 160 | Tất cả: 1,125,954
 
 
Hoạt động ngoại hối
Lĩnh vực thanh tra giám sát Ngân hàng
Hoạt động thanh toán
Lĩnh vực kinh doanh vàng
Lĩnh vực nông nghiệp nông thôn
Thi đua khen thưởng
Lĩnh vực Tiền tệ - Kho quỹ
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC THANH TRA GIÁM SÁT NGÂN HÀNG (57 văn bản)
STT
Mã thủ tục
Tên thủ tục hành chính
1 B-NHA-284992-TT Thủ tục cấp bản sao Giấy phép thành lập và hoạt động Quỹ tín dụng nhân dân từ số gốc trong trường hợp giấy phép bị mất, bị rách, bị cháy hoặc hư hỏng
2 B-NHA-163456-TT Thủ tục cấp giấy phép hoạt động môi giới tiền tệ cho tổ chức tín dụng
3 002986 Thủ tục chấp thuận mở phòng giao dịch, Quỹ tiết kiệm của Quỹ tín dụng nhân dân
4 B-NHA-246032-TT Thủ tục chấp thuận đủ điều kiện khai trương hoạt động chi nhánh, phòng giao dịch ở trong nước của ngân hàng thương mại
5 003615 Chuyển nhượng cổ phần có ghi tên kể từ lần chuyển nhượng đầu tiên vượt quá 20% vốn điều lệ của công ty cho thuê tài chính cổ phần
6 108512 Thủ tục thay đổi nội dung, phạm vi và thời gian hoạt động của Công ty cho thuê tài chính cổ phần
7 108447 Thủ tục thay đổi địa điểm trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của Công ty cho thuê tài chính cổ phần
8 108351 Thủ tục thay đổi mức vốn điều lệ của Công ty cho thuê tài chính cổ phần
9 108302 Thủ tục thay đổi tên của Công ty cho thuê tài chính cổ phần
10 108234 Thủ tục thay đổi tỷ lệ cổ phần của các cổ đông lớn của Công ty tài chính cổ phần
11 108208 Thủ tục chuyển nhượng cổ phần ghi tên vượt quá tỷ lệ quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam của Công ty tài chính cổ phần
12 108004 Thủ tục thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của Công ty tài chính cổ phần
13 107987 Thủ tục thay đổi mức vốn điều lệ của Công ty tài chính cổ phần
14 107533 Thủ tục thay đổi tên, nội dung, phạm vi, thời gian hoạt động của công ty tài chính cổ phần
15 104452 Thủ tục chấp thuận thành lập công ty quản lý nợ và khai thác tài sản trực thuộc Ngân hàng thương mại cổ phần
16 B-NHA-183897-TT Thủ tục chấp thuận việc chuyển nhượng cổ phần của ngân hàng thương mại cổ phần
17 B-NHA-183891-TT Thủ tục chấp thuận việc mua lại cổ phần làm giảm vốn điều lệ của ngân hàng thương mại cổ phần
18 B-NHA-183866-TT Thủ tục chấp thuận việc tăng vốn điều lệ của Ngân hàng thương mại cổ phần
19 183858 Thủ tục chuẩn y danh sách ứng cử viên làm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát ngân hàng thương mại cổ phần
20 B-NHA-183848-TT Thủ tục chấp thuận nhân sự dự kiến bổ nhiệm Tổng giám đốc của Ngân hàng thương mại cổ phần
21 003825 Thủ tục đăng ký mở phòng giao dịch của tổ chức tín dụng phi ngân hàng
22 033140 Thủ tục chấp thuận mở, thay đổi tên và/hoặc địa điểm, chấm dứt hoạt động phòng giao dịch của tổ chức tài chính quy mô nhỏ (tổ chức tài chính vi mô) cùng địa bàn tỉnh
23 033398 Thủ tục chấp thuận mở chi nhánh của tổ chức tài chính quy mô nhỏ (tổ chức tài chính vi mô)
24 109043 Thủ tục chấp thuận thay đổi địa điểm đặt chi nhánh của tổ chức tài chính quy mô nhỏ (tổ chức tài chính vi mô) cùng địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
25 033230 Thủ tục chấp thuận thay đổi tên chi nhánh của tổ chức tài chính quy mô nhỏ (tổ chức tài chính vi mô)
26 002912 Thủ tục chấp thuận chấm dứt hoạt động phòng giao dịch, Quỹ tiết kiệm của Quỹ tín dụng nhân dân
27 002917 Thủ tục chấp thuận chấm dứt hoạt động phòng giao dịch, Quỹ tiết kiệm của Ngân hàng Hợp tác xã
28 002994 Thủ tục chấp thuận mở phòng giao dịch, Quỹ tiết kiệm của Ngân hàng Hợp tác xã
29 003012 Thủ tục sáp nhập Quỹ tín dụng nhân dân
30 003100 Thủ tục chấp thuận thay đổi thời hạn hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân
31 002929 Thủ tục chia Quỹ tín dụng nhân dân
32 002940 Thủ tục hợp nhất Quỹ tín dụng nhân dân
33 003075 Thủ tục thu hồi Giấy phép trong trường hợp Quỹ tín dụng nhân dân giải thể tự nguyện theo Nghị quyết của Đại hội thành viên
34 003068 Thủ tục thu hồi Giấy phép trong trường hợp sáp nhập Quỹ tín dụng nhân dân
35 003059 Thủ tục thu hồi giấy phép trong trường hợp Quỹ tín dụng nhân dân bị phá sản
36 003044 Thủ tục thu hồi giấy phép trong trường hợp hợp nhất Quỹ tín dụng nhân dân
37 003023 Thủ tục tách Quỹ tín dụng nhân dân
38 108984 Thủ tục chấp thuận thực hiện nghiệp vụ cho thuê vận hành của các công ty cho thuê tài chính cổ phần
39 003617 Thủ tục thay đổi tỷ lệ cổ phần của các cổ đông lớn của Công ty cho thuê tài chính cổ phần
40 B-NHA-183843-TT Thủ tục chấp thuận việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của NHTM trên cùng địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
41 P.05.02 Thủ tục xác nhận đăng ký sửa đổi Điều lệ của Quỹ tín dụng nhân dân
42 P.05.01 Thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân
43 B-NHA-246042-TT Thủ tục chấp thuận thay đổi Chi nhánh quản lý phòng giao dịch của Ngân hàng Thương mại
44 003107 Thủ tục chấp thuận thay đổi Chủ tịch HĐQT và các thành viên HĐQT Quỹ tín dụng nhân
45 003122 Thủ tục chấp thuận thay đổi Trưởng ban kiểm soát và các thành viên trong ban kiểm soát của Quỹ tín dụng nhân dân
46 B-NHA-246043-TT Chấp thuận cho ngân hàng thương mại tự nguyện chấm dứt hoạt động phòng giao dịch
47 003078 Thủ tục chấp thuận thay đổi nội dung hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở
48 003036 Thủ tục thu hồi Giấy phép trong trường hợp chia Quỹ tín dụng nhân dân
49 B-NHA-246039-TT Thủ tục chấp thuận thay đổi địa điểm đặt trụ sở chi nhánh ở trong nước, phòng giao dịch của ngân hàng thương mại
50 B-NHA-246035-TT Thủ tục chấp thuận thay đổi tên chi nhánh trong nước của ngân hàng thương mại
Trang: [1] [2]
 

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Hà Tĩnh
Địa chỉ: Số 13 - Trần Phú - TP Hà Tĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh
Điện thoại: 0393.855.657 - Fax: 0393.857.436
Email: info@nganhangnnhatinh.gov.vn - Website: nganhangnnhatinh.gov.vn
Thiết kế bởi TVC Media - Website: http://sarahitech.net