THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Thủ tục hành chính NHNN.VN
Thủ tục hành chính Chi nhánh Hà Tĩnh
LIÊN KẾT NHANH
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Hôm nay: 72 | Tất cả: 977,182
 
 
Hoạt động ngoại hối
Lĩnh vực thanh tra giám sát Ngân hàng
Hoạt động thanh toán
Lĩnh vực kinh doanh vàng
Lĩnh vực nông nghiệp nông thôn
Thi đua khen thưởng
Lĩnh vực Tiền tệ - Kho quỹ
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC THANH TRA GIÁM SÁT NGÂN HÀNG (12 văn bản)
STT
Mã thủ tục
Tên thủ tục hành chính
1 B-NHA-246043-TT Chấp thuận cho ngân hàng thương mại tự nguyện chấm dứt hoạt động phòng giao dịch
2 003078 Thủ tục chấp thuận thay đổi nội dung hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở
3 003036 Thủ tục thu hồi Giấy phép trong trường hợp chia Quỹ tín dụng nhân dân
4 B-NHA-246039 Thủ tục chấp thuận thay đổi địa điểm đặt trụ sở chi nhánh ở trong nước, phòng giao dịch của ngân hàng thương mại
5 B-NHA-246035-TT Thủ tục chấp thuận thay đổi tên chi nhánh trong nước của ngân hàng thương mại
6 002986 Thủ tục chấp thuận mở phòng giao dịch, Quỹ tiết kiệm của Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở
7 003132 Thủ tục chấp thuận thay đổi Giám đốc QTDND
8 003082 Thủ tục chấp thuận thay đổi phạm vi hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở
9 002995 Thủ tục chấp thuận thay đổi tên của Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở
10 003007 Thủ tục chấp thuận tăng, giảm vốn điều lệ vượt mức quy định của quỹ tín dụng nhân dân cơ sở
11 003022 Thủ tục chấp thuận thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở
12 B-NHA-284991-TT Thủ tục cấp Giấy phép thành lập quỹ tín dụng nhân dân
 

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Hà Tĩnh
Địa chỉ: Số 13 - Trần Phú - TP Hà Tĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh
Điện thoại: 0393.855.657 - Fax: 0393.857.436
Email: info@nganhangnnhatinh.gov.vn - Website: nganhangnnhatinh.gov.vn
Thiết kế bởi TVC Media - Website: http://sarahitech.net