THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Thủ tục hành chính NHNN.VN
Thủ tục hành chính Chi nhánh Hà Tĩnh
LIÊN KẾT NHANH
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Hôm nay: 34 | Tất cả: 1,223,273
 
 
Hoạt động ngoại hối
Lĩnh vực thanh tra giám sát Ngân hàng
Hoạt động thanh toán
Lĩnh vực kinh doanh vàng
Lĩnh vực nông nghiệp nông thôn
Thi đua khen thưởng
Lĩnh vực Tiền tệ - Kho quỹ
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH HOẠT ĐỘNG NGOẠI HỐI (25 văn bản)
STT
Mã thủ tục
Tên thủ tục hành chính
1 B-NHA-263377-TT Thủ tục điều chỉnh giấy phép thu chi ngoại tệ và hoạt động ngoại hối khác của doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài
2 B-NHA-263378-TT Thủ tục đăng ký tài khoản truy cập Trang điện tử quản lý vay, trả nợ nước ngoài không được Chính phủ bảo lãnh.
3 B-NHA-263379-TT Thủ tục đăng ký tài khoản truy cập Trang điện tử quản lý vay, trả nợ nước ngoài không được Chính phủ bảo lãnh.
4 B-NHA-263347-TT Thủ tục gia hạn Giấy phép thu chi ngoại tệ và hoạt động ngoại hối khác của doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài
5 B-NHA-263355-TT Thủ tục đăng ký thay đổi thông tin tài khoản truy cập Trang điện tử quản lý vay, trả nợ nước ngoài không được Chính phủ bảo lãnh.
6 B-NHA-263345-TT Thủ tục cấp lại Giấy phép thu chi ngoại tệ và hoạt động ngoại hối khác của doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài
7 B-NHA-266027-TT Thủ tục đăng ký khoản vay nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh.
8 B-NHA-263315-TT Thủ tục Cấp Giấy phép thu, chi ngoại tệ và các hoạt động ngoại hối khác của doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài.
9 B-NHA-266035-TT Thủ tục đăng ký thay đổi khoản vay nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh
10 B-NHA-263344-TT Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký thay đổi đại lý đổi ngoại tệ
11 B-NHA-001832-TT Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đại lý đổi ngoại tệ
12 B-NHA-285036-TT Thủ tục gia hạn đăng ký đại lý chi, trả ngoại tệ của tổ chức tín dụng, tổ chức kinh tế
13 B-NHA-385035-TT Thủ tục chấp thuận thay đổi, bổ sung đăng ký đại lý chi, trả ngoại tệ của tổ chức tín dụng, tổ chức kinh tế
14 B-NHA-263477-TT Thủ tục xác nhận đăng ký giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài đối với nhà đầu tư không phải là Tổ chức tín dụng
15 B-NHA-285034-TT Thủ tục chấp thuận đăng ký đại lý chi, trả ngoại tệ của tổ chức tín dụng, tổ chức kinh tế
16 B-NHA-283477-TT Thủ tục xác nhận đăng ký thay đổi giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài đối với nhà đầu tư không phải là Tổ chức tín dụng
17 B-NHA-254820-TT Thủ tục đăng ký tài khoản vốn đầu tư trực tiếp và tiến độ chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài đối với nhà đầu tư không phải là Tổ chức tín dụng thực hiện đầu tư ra nước ngoài trong lĩnh vực dầu khí.
18 B-NHA-285033-TT Thủ tục chấp thuận gia hạn trực tiếp nhận và chi, trả ngoại tệ của tổ chức kinh tế
19 B-NHA-254822-TT Thủ tục đăng ký thay đổi tài khoản vốn đầu tư trực tiếp, tiến độ chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài đối với nhà đầu tư không phải là Tổ chức tín dụng thực hiện đầu tư ra nước ngoài trong lĩnh vực dầu khí.
20 B-NHA-183568-TT Thủ tục cấp giấy phép mở và sử dụng tài khoản ở ngân hàng tại Lào
21 B-NHA-285032-TT Thủ tục chấp thuận thay đổi, bổ sung trực tiếp nhận và chi, trả ngoại tệ của tổ chức kinh tế
22 B-NHA-183641-TT Thủ tục cấp giấy phép mang tiền của nước có chung biên giới và đồng Việt Nam bằng tiền mặt ra nước ngoài
23 B-NHA-285031-TT Thủ tục chấp thuận trực tiếp nhận và chi, trả ngoại tệ của tổ chức kinh tế
24 B-NHA-183715-TT Thủ tục cho phép mang tiền của nước chung biên giới vào các tỉnh nội địa
25 B-NHA-183688-TT Thủ tục cấp giấy phép thu ngoại tệ tiền mặt từ xuất khẩu sang Campuchia
 

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Hà Tĩnh
Địa chỉ: Số 13 - Trần Phú - TP Hà Tĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh
Điện thoại: 0393.855.657 - Fax: 0393.857.436
Email: info@nganhangnnhatinh.gov.vn - Website: nganhangnnhatinh.gov.vn
Thiết kế bởi TVC Media - Website: http://sarahitech.net