THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Thủ tục hành chính NHNN.VN
Thủ tục hành chính Chi nhánh Hà Tĩnh
LIÊN KẾT NHANH
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Hôm nay: 40 | Tất cả: 969,530
 
 
Hoạt động ngoại hối
Cấp phép thành lập và hoạt động Ngân hàng
Cấp phép thành lập và hoạt động Quỹ tín dụng nhân dân
Hoạt động thanh toán
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH HOẠT ĐỘNG NGOẠI HỐI (4 văn bản)
STT
Mã thủ tục
Tên thủ tục hành chính
1 B-NHA-183641-TT Thủ tục cấp giấy phép mang tiền của nước có chung biên giới và đồng Việt Nam bằng tiền mặt ra nước ngoài
2 B-NHA-183638-TT Thủ tục xác nhận cho tổ chức kinh tế làm đại lý chi trả ngoại tệ cho tổ chức tín dụng được phép
3 B-NHA-253470-TT Thủ tục đề nghị cấp mới và thu hồi mã khóa truy cập, mã chữ ký điện tử tham gia nghiệp vụ chiết khấu tại NHNN
4 B-NHA-253470-TT Thủ tục đề nghị cấp mới và thu hồi mã khóa truy cập, mã chữ ký điện tử tham gia nghiệp vụ chiết khấu tại NHNN
 
Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Hà Tĩnh
Địa chỉ: Số 13 - Trần Phú - TP Hà Tĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh
Điện thoại: 0393.855.657 - Fax: 0393.857.436
Email: info@nganhangnnhatinh.gov.vn - Website: nganhangnnhatinh.gov.vn
Thiết kế bởi TVC Media - Website: http://sarahitech.net