GIỚI THIỆU
Tổ chức bộ máy
Lịch sử phát triển
Đảng ủy
Chuyên môn
BCH Công đoàn
Đảng
Chức năng, nhiệm vụ
Công Đoàn
BCH Đoàn thanh niên
Ban lãnh đạo cơ quan
Đoàn Thanh niên
Cựu Chiến binh
Sơ đồ, cơ cấu tổ chức bộ máy
LIÊN KẾT NHANH
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Hôm nay: 26 | Tất cả: 1,223,265
 
GIỚI THIỆU | TỔ CHỨC BỘ MÁY  

Sơ đồ tổ chức bộ máy

Sơ đồ, cơ cấu tổ chức bộ máy Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Hà Tĩnh

BAN LÃNH ĐẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC CHI NHÁNH TỈNH HÀ TĨNH

Ban lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh

BCH CÔNG ĐOÀN NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC CN TỈNH HÀ TĨNH NHIỆM KỲ 2017-2022

BCH CÔNG ĐOÀN NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC CN TỈNH HÀ TĨNH NHIỆM KỲ 2017-2022

BCH CHI ĐOÀN NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC CHI NHÁNH HÀ TĨNH NHIỆM KỲ 2016-2019

BCH CHI ĐOÀN NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC CHI NHÁNH HÀ TĨNH NHIỆM KỲ 2016-2019

ĐẢNG ỦY NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC CHI NHÁNH TỈNH HÀ TĨNH NHIỆM 2015-2020

ĐẢNG ỦY NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC CHI NHÁNH TỈNH HÀ TĨNH NHIỆM 2015-2020

 1 

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Hà Tĩnh
Địa chỉ: Số 13 - Trần Phú - TP Hà Tĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh
Điện thoại: 0393.855.657 - Fax: 0393.857.436
Email: info@nganhangnnhatinh.gov.vn - Website: nganhangnnhatinh.gov.vn
Thiết kế bởi TVC Media - Website: http://sarahitech.net