THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Hoạt động ngoại hối
Cấp phép thành lập và HĐ NH
Cấp phép thành lập và HĐ QTDND
Hoạt động thanh toán
Hoạt động kinh doanh vàng
Hoạt động Thanh tra, Giám sát ngân hàng
LIÊN KẾT NHANH
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Hôm nay: 110 | Tất cả: 1,131,004
 
TRANG CHỦ | THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  

Thông tư số 16/2012/TT-NHNN ngày 25/5/2012 của Thống đốc NHNN hướng dẫn một số điều của Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 03/4/2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng

Thông tư số 16/2012/TT-NHNN ngày 25/5/2012 của Thống đốc NHNN hướng dẫn một số điều của Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 03/4/2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng
Download văn bản tại đây

Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 03/4/2012 của Thủ tướng chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng

Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 03/4/2012 của Thủ tướng chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng
Download văn bản tại đây

Chỉ thị số 22/UBND ngày 05/11/2012 của UBND tỉnh về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 03/4/2012 của Chính Phủ về hoạt động kinh doanh vàng

Chỉ thị số 22/UBND ngày 05/11/2012 của UBND tỉnh về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 03/4/2012 của Chính Phủ về hoạt động kinh doanh vàng
Download văn bản tại đây

Thủ tục đăng ký khoản vay nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh.

Thủ tục đăng ký khoản vay nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh.


Thủ tục đăng ký thay đổi thông tin tài khoản truy cập Trang điện tử quản lý vay, trả nợ nước ngoài không được Chính phủ bảo lãnh.

Thủ tục đăng ký thay đổi thông tin tài khoản truy cập Trang điện tử quản lý vay, trả nợ nước ngoài không được Chính phủ bảo lãnh.


Thủ tục đăng ký tài khoản vốn đầu tư trực tiếp và tiến độ chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài đối với nhà đầu tư không phải là tổ chức tín dụng

Thủ tục đăng ký tài khoản vốn đầu tư trực tiếp và tiến độ chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài đối với nhà đầu tư không phải là tổ chức tín dụng
Download văn bản tại đây

Thủ tục đăng ký thay đổi tài khoản vốn đầu tư trực tiếp, tiến độ chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài đối với nhà đầu tư không phải là tổ chức tín dụng

Thủ tục đăng ký thay đổi tài khoản vốn đầu tư trực tiếp, tiến độ chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài đối với nhà đầu tư không phải là tổ chức tín dụng
Download văn bản tại đây

Thủ tục cấp giấy phép mở và sử dụng tài khoản ở ngân hàng tại Lào

Thủ tục cấp giấy phép mở và sử dụng tài khoản ở ngân hàng tại Lào

Thủ tục xác nhận cho tổ chức kinh tế làm đại lý chi trả ngoại tệ cho tổ chức tín dụng được phép

Thủ tục xác nhận cho tổ chức kinh tế làm đại lý chi trả ngoại tệ cho tổ chức tín dụng được phép
Download văn bản tại đây

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đại lý đổi ngoại tệ

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đại lý đổi ngoại tệ
Download văn bản tại đây

Thông tư 22/2013/TT-BKHCN

Thông tư số 22/2013/TT-BKHCN ngày 26/09/2013 của Bộ Khoa học Công nghệ quy định về quản lý đo lường trong kinh doanh vàng và quản lý chất lượng vàng trang sức mỹ nghệ lưu hành trên thị trường.
Download văn bản tại đây

Thủ tục đề nghị Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ

Thủ tục đề nghị Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ
Download văn bản tại đây

 1   2   3 

 

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Hà Tĩnh
Địa chỉ: Số 13 - Trần Phú - TP Hà Tĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh
Điện thoại: 0393.855.657 - Fax: 0393.857.436
Email: info@nganhangnnhatinh.gov.vn - Website: nganhangnnhatinh.gov.vn
Thiết kế bởi TVC Media - Website: http://sarahitech.net