TRANG NHẤT
Thủ tục đăng ký thay đổi tài khoản vốn đầu tư trực tiếp, tiến độ chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài đối với nhà đầu tư không phải là tổ chức tín dụngThủ tục hành chínhHoạt động ngoại hối - Ngân hàng Hà Tĩnh - Thiet ke website tai Ha Tinh Nghe An Thanh Hoa
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH - HOẠT ĐỘNG NGOẠI HỐI
Số lần xem 2108 lần xem Bản in

Thủ tục đăng ký thay đổi tài khoản vốn đầu tư trực tiếp, tiến độ chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài đối với nhà đầu tư không phải là tổ chức tín dụng
Tin đăng ngày: 24/3/2014


Thủ tục đăng ký thay đổi khoản vay nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh.


- Trình tự thực hiện:


            + Bước 1: Trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày ký thỏa thuận thay đổi và trước khi nội dung thau đổi có hiệu lực hoặc trước thời điểm diễn ra nội dung thay đổi đối với các nội dung thay đổi không cần ký thỏa thuận thay đổi và phù hợp với Thỏa thuận vay nước ngoài, Bên đi vay gửi 01 bộ hồ sơ đăng ký thay đổi khoản vay nước ngoài đến cơ quan xác nhận đăng ký khoản vay hoặc cơ quan xác nhận đăng ký thay đổi khoản vay lần gần nhất (trong trường hợp đã có đăng ký thay đổi khoản vay).


            + Bước 2: Trong thời hạn hai mươi (20) ngày kể từ ngày vơ quan có thẩm quyền nhận được hồ sơ đẩy đủ, hợp lệ của Bên đi vay, Ngân hàng Nhà nước gửi Bên đi vay văn bản xác nhận đăng ký thay đổi khoản vay nước ngoài. Trường hợp từ chối xác nhận đăng ký thay đổi khoản vay nước ngoài, Ngân hàng Nhà nước có văn bản nêu rõ lý do.


- Cách thức thực hiện:


            + Nộp trực tiếp tại trụ sở Ngân hàng Nhà nước;


            + Gửi qua đường bưu điện.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


            1. Đơn đăng ký thay đổi khoản vay nước ngoài (theo mẫu tại Phụ lục số 03 kèm theo Thông tư 25/2014/TT-NHNN).


            2. Bản sao và bản dịch tiếng Việt các thỏa thuận thay đổi khoản vay nước ngoài đã ký (có xác nhận của Bên đi vay) trong trường hợp các nội dung thay đổi cần được thỏa thuận giữa các bên.


            3. Bản sao ý kiến chấp thuận của bên bảo lãnh cho khoản vay nước ngoài của Bên đi vay về thảo thuận thay đổi khoản vay nước ngoài đối với trường hợp khoản vay nước ngoài của Bên đi vay được bảo lãnh.


            4. Bản sao (có xác nhận của Bên đi vay) văn bản của cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về phân công, phân cấp thực hiện các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước và vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp về việc chấp thuận thay đổi phương án vay nước ngoài của Bên đi vay là doanh nghiệp nhà nước (đối với trường hợp thay đổi tăng kim ngạch vay hoặc kéo dài thời hạn vay)


            5. Văn bản xác nhận của ngân hàng thương mại cung ứng duchj vụ tài khoản về tình hình rút vốn, trả nợ (gốc và lãi) đến thời điểm đăng ký thay đổi khoản vy nước ngoài đối với trường hợp đăng ký thay đổi kế hoạch rút vốn, kế hoạch trả nợ hoặc ngân hàng thương mại cung ứng dịch vụ tài khoản.


            6. Văn bản của Bên đi vay giải trình rõ về nội dung thay đổi khoản vay nước ngoài đối với trường hợp không có các thành phần hồ sơ nêu tại khoản 2 và khoản 3.


- Số lượng hồ sơ: 01 bộ


- Thời hạn giải quyết:


            + 20 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ; hoặc,


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Bên đi vay nước ngoài theo quy định tại Khoản 1, Điều 2, Thông tư số 25/2014/TT-NHNN (không bao gồm Bên đi vay nước ngoài dưới hình thức nhập khẩu hàng hóa trả chậm)


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Vụ Quản lý ngoại hối, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận đăng ký khoản vay nước ngài hoặc Văn bản từ chối xác nhận đăng ký khoản vay nước ngoài.


- Lệ phí: không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đăng ký khoản vay nước ngoài không được Chính phủ bảo lãnh (theo Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư 25/2014/TT-NHNN);


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: tuân thủ và đáp ứng đầy đủ các quy định về điều kiện vay nước ngoài, quản lý ngoại hối đối với hoạt động vay, trả nợ nước ngoài theo quy định của pháp luật có liên quan.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


            + Pháp lệnh Ngoại hối số 28/2005/PL-UBTVQH11 của Uỷ Ban Thường vụ Quốc hội ngày 13/12/2005 và Pháp lệnh số 06/2013/UBTVQH13 ngày 18/3/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối;


            + Nghị định số 219/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ về quản lý vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh;;


            + Thông tư số 12/2014/TT-NHNN ngày 31/03/2014 quy định điều kiện vay nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh;


            + Thông tư số 25/2014/TT-NHNN ngày 15/9/2014 hướng dẫn thủ tục đăng ký, đăng ký thay đổi khoản vay nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh.


download Download văn bản tại đây

Các tin Thủ tục hành chính khác:

Thủ tục đề nghị cấp Giấy phép tạm nhập vàng nguyên liệu để tái xuất sản phẩm đối với doanh nghiệp có hợp đồng gia công vàng trang sức, mỹ nghệ với nước ngoài (26/12/2014)
Thủ tục đề nghị cấp Giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu đối với doanh nghiệp hoạt động sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ (26/12/2014)
Thủ tục đề nghị Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ (26/12/2014)
Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đại lý đổi ngoại tệ (24/3/2014)
Thủ tục xác nhận cho tổ chức kinh tế làm đại lý chi trả ngoại tệ cho tổ chức tín dụng được phép (24/3/2014)
Thủ tục cấp giấy phép mở và sử dụng tài khoản ở ngân hàng tại Lào (24/3/2014)
Thủ tục đăng ký thay đổi tài khoản vốn đầu tư trực tiếp, tiến độ chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài đối với nhà đầu tư không phải là tổ chức tín dụng (24/3/2014)
Thủ tục đăng ký tài khoản vốn đầu tư trực tiếp và tiến độ chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài đối với nhà đầu tư không phải là tổ chức tín dụng (24/3/2014)
Thủ tục xác nhận đăng ký thay đổi khoản vay trung, dài hạn nước ngoài theo phương thức tự vay tự trả của doanh nghiệp có kim ngạch vay đến 10 triệu USD (hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương đương) (24/3/2014)
Thủ tục xác nhận đăng ký khoản vay trung, dài hạn nước ngoài theo phương thức tự vay tự trả của doanh nghiệp có kim ngạch vay đến 10 triệu USD (hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương đương) (24/3/2014)
THÔNG TIN CẦN BIẾT
Ngân hàng trên địa bàn
Điểm đặt ATM
Văn bản pháp quy
Thủ tục hành chính
TỶ GIÁ NGOẠI TỆ
Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Hà Tĩnh
Địa chỉ: Số 13 - Trần Phú - TP Hà Tĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh
Điện thoại: 0393.855.657 - Fax: 0393.857.436
Email: info@nganhangnnhatinh.gov.vn - Website: nganhangnnhatinh.gov.vn
Thiết kế bởi TVC Media - Website: http://sarahitech.net